TPN

Geoportal TATRY

Zaczynamy!

Portale i aplikacje mapowe

eksploruj mapy

Informacja turystyczna - na komputerze
Informacja turystyczna
Zamknięcia szlaków i utrudnienia
Podział powierzchniowy
Podział powierzchniowy
Oddziały, strefy ochrony i Natura 2000
Liczenie kozic
Liczenie kozic
Monitoring populacji kozicy
Dziedzictwo kulturowe
Dziedzictwo kulturowe
Pasterstwo, górnictwo i obiekty sakralne
Gleby, geologia i kras
Gleby, geologia i kras
Budowa geologiczna, jaskinie i gleby
Pokrycie terenu i roślinność
Pokrycie terenu i roślinność
Lasy, hale, polany i siedliska przyrodnicze
Teledetekcja lotnicza
Teledetekcja lotnicza
Fotomapy, modele 3D i zdjęcia ukośne
Topografia
Topografia
Rzeźba terenu, szczyty i przełęcze
Hydrologia
Hydrologia
Zjawiska wodne na obszarze Tatr

Dane przestrzenne

Udostępnianie danych online odbywa się z wykorzystaniem bazy Oracle. Zasoby Tatrzańskiego Parku Narodowego aktualizowane są na bieżąco, a każda zmiana prezentowana jest na mapie w czasie rzeczywistym.

Technologia

Aplikacje i portale mapowe oparte są na rozwiązaniach Esri. Portal ArcGIS jest komponentem oprogramowania ArcGIS Enterprise, który umożliwia udostępnianie map, aplikacji i innych informacji geograficznych.

Użytkowanie

Prezentowane w naszych aplikacjach mapy mają charakter poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument oficjalny. Użytkownik korzysta z informacji publikowanych w serwisach na własną odpowiedzialność jednocześnie akceptując regulamin.

Napisz do nas

geoportaltatry@tpn.pl

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu i akceptuję jego treść.